Vragen en antwoorden

  1. hulp / De sitefuncties / Wat betekenen de pijlen in de ruilketen?

Wat betekenen de pijlen in de ruilketen?

De pijlen en de kleuren geven aan hoe de adverteerder heeft gereageerd op je ruilvoorstel.

Grijze pijl De adverteerder heeft niet gereageerd
Rode pijl De adverteerder heeft Nee geantwoord
Groene pijl De adverteerder heeft Ja geantwoord